Business Process Improvement – Kontinuerlig forbedring

Som dere sikkert har forstått gjennom min blogg og mine kommentarer så er grensesnittet mellom forretningsprosesser og intellektuell kapital ett område med stor interesse.

Det forunder meg til stadighet at ikke flere bedriftsledere har forstått og innsett effekten av å koble forretningsprosesser sammen med bedriftens HR funksjon eller utvikling og bearbeiding av dens intellektuelle kapital.

Effekten oppnår man når man ved å fokusere på bedriftens HR funksjon som strategisk og koble dette opp mot bedriftens strategiske mål og målsettinger for å forbedre resultater og utvikle organisatoriske kulturer som fostre nyskapning og fleksibilitet.

Jeg har tidligere trukket frem Storbrand ASA som ett glimrende eksempel på ett selskap som kobler utviklingen av intellektuell kapital inn mot bedriftens forretningsprosesser.

Storebrand har valgt Lean som sitt verktøy og tilpasset dette til sin styringsmodell, meg bekjent har styreleder Birger Magnus, og resten av styret i Storebrand tatt en strategisk beslutning om at Lean skal være ett satsningsområde for konsernet på lik linje med annen virksomhet i konsernet.

På denne måten har Lean og HR fått den attention det trenger for å kunne bli implementert. Meg bekjent er også hele konsernledelsen i Storbrand involvert og er toppledere som forstår viktigheten av grensesnittet mellom forretningsprosesser og HR.

Det å satse på strategisk HR og koble dette opp mot bedriftens forretningsprosesser krever omfattende planlegging av bedriftens HR aktiviteter og sette dette ut i praksis på en slik måte at dette bidrar til å gjøre det mulig for bedriften å oppnå sine mål.

HR aktiviteter som rekruttering, utvelgelse, opplæring av ledertalenter og ledere gjøres ut fra en strategisk forankring selskapets mål og visjon, dette for å kunne legge grunnlag for at selskapet skal kunne oppnå sin visjon og sine kortsiktig og langsiktige mål.

I denne sammenheng er det viktig at bedriftene fokuserer på å identifisere, analysere og balansere to typer krefter som er; bedriftens eksterne muligheter og trusler på den ene siden og dens interne styrker og svakheter på den andre.

Bedriftene må ut fra dette tilpasse sine HR systemer med strategiske mål ut fra bedriftens visjon og målsetting ut fra hvilke muligheter og trusler som man har klart å identifisere.

Forskning har vist at en bedrifts styrke og svakheter ligger i hvordan den benytter sin humane kapital. Dette har en avgjørende effekt på bedriftens levedyktighet, og det er vesentlig for en bedrift å fokusere på medarbeidernes ferdigheter og evner som trengs for å oppfylle de krav som ligger til grunn for en bedrifts overordnet mål.

Derfor bør bedriftens arbeidsprosesser sammenkobles med bedriftens HR strategi, ut fra dette vil man få grunnlaget for bedriftens fremtidige forretningsprosesser. Planlegging av arbeidsprosesser og vurdering av identifiserbare mål og endringer, hvilke utfordringer bør tas tak umiddelbart, og hvilke behov for opplæring trenger å bli gjennomført for å oppnå ønsket adferd og resultat.

Dette må konkretiseres og gjøres om til en handlingsplan først på konsernnivå, deretter på divisjonsnivå og på avdelings og team nivå, I Storebrand er Lean – HR og det som ligger under divisjon operative prosesser en likeverdig partner i utformingen og gjennomføringen av selskapets visjon og konkurransestrategier.

Derfor må det være en egen person i ledergruppen som er ansvarlig for HR, og operative prosesser slik at man kan linke de to forannevnte prosessene og ta ut effekten i grensesnittet mellom disse prosessene. Dette kan kun gjøres ved at man tilpasser og justere operative forretningsprosesser sammen med bedriftens HR strategi. Bedriftens medarbeidere er dens menneskelige kapital som igjen utgjør den intellektuelle kapitalen i bedriften.

Særlig i kunnskapsbedrifter kommer dette til syne på verdifastsettelsen av selskapet. Aksjemarkedet og kapitalmarkedet setter stadig mer fokus på hvordan bedrifter forvalter sin human kapital og som igjen bidrar til en del av fastsettelsen av dens markedsverdi.

Med andre ord må bedriftens forretningsprosesser og HR strategi linkes opp de menneskelige ressursene og med bedriftens strategiske mål og målsettinger for å forbedre resultater og utvikle organisasjonskultur som skal fremme nyskapning og fleksibilitet.

I enhver bedrift bør HR være en strategisk funksjon i toppledelsen og vektes på link linje som salg, marketing, finans og strategi, dette for at man skal klare å utvikle og nyttiggjøre seg bedriftens human kapital og koble dette opp mot forretningsprosessene som danner grunnlag for dens konkurransekraft.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s