Månedlig arkiv: august 2014

ENDRINGSPROSESSER

I min blogg vil jeg dele min erfaring med å lede endringsprosesser samt se på ulike teorier som er i bruk for å forklare hvorfor endringer er viktig og en lederes rolle i en endringsprosess. Vår tidsalder og det nye … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mellomledere, nøkkelpersonell og opinionsbærere er de viktigste å få med seg i en omstilling

Bakgrunnen for at det er mellomledere som er det viktigste å få med seg er at det er de som sitter med den reelle makten i en organisasjon. Flere forsknings studier stadfester og bekrefter at mellomledere har stor makt. En … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Konsekvensene av svak eller konfliktsky ledelse blir i mange tilfeller overskygget av fokuset på kortsiktige resultater, og vi ser ofte at bedriftene har en enorm turnover

Helt fra jeg begynte min yrkes karriere tilbake til sommerjobben i 1991 og frem til i dag 2014 har jeg håndtert ulike konflikter. De siste ti årene har jeg håndtert konflikter, tunge omstillingsprosesser og møtt ledere som har tatt ansvar … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Rett kommunikasjon i omstillinger

Omstillingsprosjekter er en form for organisasjonsendring, med den store forskjellen er følelsen av at det haster og at virksomheten må handle her og nå. I større omstillingsprosjekter haster det med handling og hurtighet av endringen i en organisasjon betyr at … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forkjærlighet for mennesker og at man har jobbet med rekruttering er ikke de eneste kvalifikasjon som må til får å bli en dyktig fagperson innenfor Human Resources

Forkjærlighet for mennesker og at man har jobbet med rekruttering er ikke de eneste kvalifikasjon som må til får å bli en dyktig fagperson innenfor Human Resources. Det hjelper, men det er ikke tilstrekkelig for å lykkes og bli en … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Optimalisering av forretningsprosesser

Stadig flere ledere og bedrifter har forstått viktigheten av å optimalisere sine forretningsprosesser for derav å kunne øke bedriftens avkastning. For å kunne optimalisere forretningsprosessene i en bedrift bør dagens arbeidsprosesser redesignes og arbeidsprosessene bør tilpasses til morgendagens konkurranse situasjon. … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvorfor lykkes noen med snuopperasjoner?…. mens andre feiler gang på gang….

Etter snart 20 år hvor jeg har lest, studert ulike snuoperasjoner av selskaper, samt ledet fem snu operasjoner, hvorav en feilet, har jeg konkludert med at administrerende direktører i de fleste av vinnende og tapende selskaper har fulgt ganske like … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forretningsprosesser sammen med bedriftens HR funksjon

Som dere sikkert har forstått gjennom min blogg og mine kommentarer så er grensesnittet mellom forretningsprosesser og intellektuell kapital ett område med stor interesse. Dette er også noe som jeg vil ta opp og skrive om i min doktorgradsavhandling. Det … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvordan skal man kunne klare å skille klinten fra hveten og finne de dyktige lederne?

Hvordan skal man kunne klare å skille klinten fra hveten og finne de dyktige lederne? De fleste av oss har nok hatt kjennskap til udyktige ledere som er selvopptatte og er livendes redd for at noen som er dyktigere enn … Les videre

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Utvikling av medarbeidere, og tiltrekking av medarbeidere

Utvikling av medarbeidere, og tiltrekking av medarbeidere er ett område som jeg har funnet av stor interesse siden jeg begynte å jobbe. Derfor har jeg også utviklet en egen ledelsesmodell ved navnet TIPS (Teknologi, Intellektuell kapital, Prosesser og Strategi). Planen … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar